Tananyagaink a mai kor kihívásainak

megfelelően, az

Artec

robotok segítségével célozzák a klasszikus gyermek és ifjúsági irodalom megszerettetését úgy, hogy közben a tanulók kognitív és

szocio-emicionális
funkcióinak fejlesztése megtörténjen. Célunk egy olyan pedagógiai módszertani csomag kidolgozása volt, mely innovatív eszközök felhasználásával nyújt lehetőséget a pedagógusok számára, hogy hatékonyan tudják fejleszteni tanulóik szövegértését, algoritmikus gondolkodását, téri-vizuális feldolgozását, kooperációs képességeiket, kreativitásukat. Mindez az inkluzív pedagógia szemléletével, a tanulók egyéni szükségletei alapján, SNI, tehetséges, illetve alulteljesítő tehetséges tanulók számára egyaránt hatékonyan alkalmazható. A fejlesztések akár tantárgyi órákba integrálva, akár szakköri formákban is kivitelezhetőek.

Egy olyan modul mátrixot dolgoztunk ki, amely a differenciálást úgy teszi lehetővé, hogy akár az egy csoportban, egy szövegrészleten közösen dolgozó gyermekek is személyre szabott fejlesztést kaphassanak. Mindezt maguk az irodalmi szövegrészletek és a megcélzott kilenc fejlesztési terület metszéspontjában létrehozott feladatlapok, tanári útmutatók, mintarobotok, robotprogramozási tudástár segíti. 

Tananyagaink az európai irodalomra és kulturális örökségre épülnek: mesékre, regényekre és történelmi témákra. Köztük megtalálhatja: A Pál utcai fiúk & Vuk (Magyarország), Camino de Santiago és Don Quijote (Spanyolország), A távollévő fiú sétája és A képregényegér (Olaszország), Az öt kenyér és Az elvarázsolt disznó ( Románia), Alice Csodaországban és dzsungel könyve (európai), 

A tananyagokat több változatban készítettük el a különböző készségek és képességek fejlesztéséhez: szövegértés, grafomotoros készségek, térbeli tájékozódás, figyelem, szociális kompetenciák, algoritmikus gondolkodás - létkompetenciák, technikai ismeretek (fizika, robotika, mérnöki tudomány), más tantárgyak robotikával történő tanítása, kreativitás, ill. tehetséggondozás.  

Mit talál ezeken az oldalakon? Tanácsokat tananyagaink használatához, általános tanári útmutatót, a RIDE tananyagok hatékony használatára felkészítő továbbképzés videóleckéit (pszichológiai háttér, módszertani ajánlások, ArTeC robotikai alapismeretek),valamint a modul mátrixot is áttekintheti. 

A RIDE projekt filozófiája

hamarosan...

tanárok és diákok felkészítése a 21. század digitalis kihívásaira

hamarosan...

IKT alkalmazása más tantárgyak tanításában

hamarosan...

Komputációs gondolkodás fejlesztésének lehetőségei ArTeC építőkészlettel és robotokkal

hamarosan...

Hogyan segíti a robotika bevonása a tanulási folyamatba a tanulók erős és gyenge oldalának fejlesztését ( tehetséggonozás/ képességfejlesztés)

hamarosan...

Néhány példa robotika alkalmazására a tanórai differenciálás érdekében

hamarosan...

Hogyan segítik a RIDE moduljai a komputációs gondolkodás, a létkompetenciák és a tehetség fejlesztését

hamarosan...

SNI tanulók korai iskola elhagyása

hamarosan...

Az inkluzív nevelés lehetőségei és előnyei

hamarosan...

Mit tehetnek a szaktanárok az SNI gyerekek integrációjáért és fejlesztéséért

hamarosan...

IKT alkalmazásának lehetőségei a fejlesztő pedagógusok munkájában 

hamarosan...

komputációs gondolkodás és a létkompetenciák fejlesztésének helye és lépései 

hamarosan...

komputációs gondolkodás fejéesztésének lehetőségei különböző módszereken és tevékenységeken keresztül

hamarosan...

Hogyan mozdítja elő a komputációs gondolkodás fejlesztése a létkompetenciák fejlesztését és a tehetséggondozást

hamarosan...

A weboldalainkon 10 szöveg projekt szemléletű, robotikára épülő feldolgozását találják. Anyagainkat úgy alakítottuk ki, hogy a projekt során a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsák az alkalmazó pedagógusoknak és a projektben résztvevő tanulóknak. 

A projektek során 9 területen nyújtunk segítséget az inkluzív csoportban történő fejlesztéshez, miközben a gyerekek robotika/programozási ismeretei és képességei szerint is lehetőséget adunk a differenciálásra. 

A 10 szöveg, a 9 fejlesztési terület és a 4 programozási szint által meghatározott modulmátrix lehetővé teszi, hogy akár az egy ugyanazon feladatrészen dolgozó tanulók is különböző hangsúlyú, nehézségű feladatokat megoldva dolgozzanak együtt. 

Víziónk szerint a történetek feldolgozása során a tanárnak orientáló, mentoráló szerepe van, a tanulóknak pedig széles mozgásterük van a számukra izgalmas témakörök feldolgozására, saját elképzeléseik, ötleteik megvalósítására. A pedagógus a fejlesztési célok elérése érdekében a tanulók választásainak figyelembe vételével választhatja ki a modulmátrix megfelelő elemeit. 

Oldalainkon külön szekcióban találják a diákok és a tanárok számára előkészített anyagainkat. A diákok feladatlapjai és támogató ötlettárak, sablonok elsősorban az önszabályozó tanulást segítik, a tanári anyagok között találhatók a konkrét, fejlesztési területekhez igazított „forgatókönyvek”, óravázlatok, ötlettárak. 

Modulmátrixunk tehát alapvetően épít a pedagógus és a tanulók közötti szoros interakcióra, és a tanári „láthatatlan” irányító szerepre, amellyel konkrét feladatmeghatározás és instruálás helyett a felfedeztetésre, kreativitásra, csoportos, önálló alkotásra buzdít. 

 

modulmátrix szerkezete és tanórai használata

 hamarosan...

Hogyan segítik a modulok más tantárgyak tanulását/tanítását?

 hamarosan...

Az európai együttműködés szerepe a tananyagfejlesztésben

 hamarosan...

Történet számaMelyik ország kultúrális öröksége?CímJavasolt korosztályAz egyes szövegrészletek hozzávetőleges hossza
erdeti/rövidített változat
Szövegrészek (csoportok) számaTantárgyi koncepció
1Az öt kenyér
(CINCI PÂINI)
8+0,5 oldal / 5 sor4Matematika, Állampolgári ismeretek
2Szent Jakab útja (Camino de Santiago)10+0,5 oldal / 0,5 oldal5Történelem, földrajz, matematika
3A Pál utcai fiúk
(A Pál utcai fiúk)
10+2,5 oldal / 1 oldal6Etika, Biológia, Fizika
4A Dzsungel könyve
(The Jungle Book)
8+0,5 oldal / 5 sor4Biológia, Etika, Dráma
5A szórakozott fiú útja
(Passeggiata di un distratto)
8+
6Don Quijote
(Don Quijote)
10+
7Vuk
(Vuk)
8+
8Az elvarázsolt malac
(Porcul cel fermecat)
8+
9Alíz csodaországban
(Alice in Wonderland)
8+
10A képregényegér8+

A RIDE projekt keretében kidolgozott modulok használatához sok kisebb egység összetett hálójából kell a pedagógusnak összeválogatni a megfelelő feladatlapokat, óravázlatokat.  

 

A lehető leghatékonyabb használat érdekében kérjük gondosan tanulmányozza át a Tanári útmutatót! 

A modulmátrix sikeres használata ismereteket igényel aépítési és programozási képességek a ArTeC robotok. Ehhez nyújtunk segítséget itt és a linkelt oldalakon.

ArTec robotok Arduino-val és micro:bit-tel

Studuino telepítése program (a program ingyenes)

Programozási útmutató

Technikai segítség

A “Műszaki sarok” link tartalmazza a modulokban kifejezetten a fejlesztési szintekhez javasolt robotikai megoldásokhoz tartozó mintaprogramok .

Robot ötletek

Mi támogatjuk a a modulok megvalósítását minta robotokkal és programokkal – ez minden modulban megtalálható a “Robotötletek” címszó alatt.

További oldalak a robotika és a programozási ötletek számára:

A RIDE projekt keretében kidolgozott tananyagokat több körben teszteljük. 

A projekt partnerségében részvevő iskolák a kidolgozott tananyagok mindegyikét tesztelik. A kipróbált modulokról tanári és tanulói visszajelzést adnak, amely egyaránt kiterjed a kidolgozott tananyagok alkalmazása során szerzett pedagógiai és a dokumentumok használatával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokra.  

A partnerségben résztvevő iskolák

A partnerségben társult iskolái

Spanyolország

Törökország

A társult iskolák részvétele a tananyagok tesztelésében a minél szélesebb körű visszajelzést, és ezáltal az anyagok mind megalapozottabb finomítását, továbbfejlesztését szolgálja. A társult iskolák – kapacitásuknak megfelelően – választhatnak a kidolgozott modulok közül, s ezek alkalmazásáról visszajelzést adnak a projekt szervezetek számára. Tapasztalataikat a tananyagok javításába, fejlesztésébe beépítjük. 

A partner iskolák tesztelésben résztvevő tanulói esetében (az ELTE és az UNIBZ irányításával) hatásvizsgálatot folytatunk, amely a  tanév elején és végén vizsgálja a gyermekek képességeit a 9 kiemelt fejlesztési területen. 

A kiértékelési módszerek és a teszt órák dokumentálása

 hamarosan…

Letölthető anyagok:

A projekt időszakában (és reményeink szerint a későbbiekben is) kapcsolatot építünk a RIDE-ban résztvevő iskolák tanulói között. Virtuális mobilitásuk a feldolgozott modulok megvalósításának megosztásán keresztül hozza létre az Európán átívelő RIDE közösséget. 

Diákok közötti kommunikáció a virtuális mobilitás keretében

 hamarosan…

A RIDE modulmátrix sikeres és eredményes alkalmazásához az alkalmazó pedagógus felkészültsége elengedhetetlenül szükséges. Az alábbi oldalakon a felkészítő pedagógus továbbképzés tartalmi anyagai mellett a továbbképzésszervezési és tanárképzésképzés módszertani kérdéseket is körüljárjuk annak érdekében, hogy minél több pedagógus alkalmazhassa felkészülten módszerünket.

hamarosan…