Kenyér és aranyak elosztása & Vita a bíróságon

Programozási szint 1

Kenyér és arany elosztásának ábrázolása & A bíróság díszletének és szereplőinek megépítése

P1

Hogyan építsd meg

 • Különböző színű kockák használata a kenyerekhez
 • A kenyér legyen elég nagy, hogy mindegyik háromfelé szedhető legyen!

 • Kockákból építsék meg a környezetet, a kellékeket és szereplőket

P1

Kenyerek szétosztása

Aranyak szétosztása

A bíróság

Programozási szint 2

Arany elosztásának ábrázolása & A pereskedők és a bíró a tárgyalóteremben

P2

Hogyan építsd meg

 • Kockák használata kenyér gyanánt. Osszák el úgy, ahogy Ioan és Stefan tette.
 • LED-ekkel könnyen irányítható a tekintet!
 • 2 robot 5-5 LED-del és 1-1 nyomógombbal. Az első Ioan, a második Stefan aranyait jelzi ki.
 • Mindkét robot az első gombnyomásra azt jelzi ki, hogy osztaná el Ioan az aranyakat, a második azt, hogy tenné azt Stefan. A harmadik gombnyomás az ítéletet jelzi ki.

 • A bíró és a két pereskedő megépítése

 • Mindannyian tudják emelgetni a karjaikat szervomotorral

 • Nyomógombra induljon a mozgása, bábszínház-szerűen

P2

Aranyak szétosztása

A bíróság

P2

Aranyak szétosztása

Pereskedők és a bíró a bíróságon - hang nélkül

Pereskedők és a bíró a bíróságon - BUZZERREL

P2

Programozási szint 3

Kenyér elosztásának ábrázolása & A vitázók a bíró parancsára elhallgatnak

P3

Hogyan építsd meg

 • Kockák használata kenyér és LED használada aranyak gyanánt. Osszák el úgy, ahogy Ioan és Stefan tette.
 • LED-ekkel könnyen irányítható a tekintet!
 • 1 robot 10 LED-del két színben, és 1 nyomógombbal. A két szín Ioan és Stefan aranyait jelképezi.
 • A robot az első gombnyomásra azt jelzi ki, hogy osztaná el Ioan az aranyakat, a második azt, hogy tenné azt Stefan. A harmadik gombnyomás az ítéletet jelzi ki.

 • A vita kar- és fejmozdulatokkal, és a vitázók hangadásával reprezentálható
 • Karemelgetés, fejrázás, buzzerrel való hangoskodás
 • A két vitázó ugyanahhoz az alaplaphoz van kapcsolva, a bíró egy másikhoz
 • Egy idő után a bíró a kalapácsával ráüt egy nyomógombra – ettől a buzzerek elhallgatnak

P3

Kenyér elosztásának ábrázolása

A vitázók a bíró parancsára elhallgatnak

P3

A kenyérelosztás ábrázolása

A vitázók a bíró parancsára elhallgatnak

A vitázók a bíró parancsára elhallgatnak BUZZERREL

P3

Programozási szint 4

Aranyválogató robot & A vitázók a bíró parancsára elhallgatnak

P4

Hogyan építsd meg

 • Építsenek olyan robotot, amely a kockákat kétfelé válogatja.
 • A robot számolja meg külön a két csoportba osztott kockákat.
 • Csatlakoztassanak nyomógombot - a robot az első gombnyomásra azt jelezze ki, hogy osztaná el Ioan az aranyakat, a második azt, hogy tenné azt Stefan. A harmadik gombnyomás az ítéletet jelezze ki.

 • Mint P3, de a jelenet nem ér véget, amikor a vitázók elhallgatnak. A bíró kalapácsütésére elhallgatnak, de rövidesen újrakezdik.
 • A bíró újra a nyomógombra csap a kalapácsával, eggyel többször, mint előzőleg.
 • Ez addig folytatódik, amíg a robotokat ki nem kapcsolják.

P4

Aranyválogaó robot

A bíróság (a pereskedőkkel és a bíróval) ugyanaz, mint a P3-ban (Vigyázz!, a program viszont változik)

P4

Aranyválogaó robot

A bíróság

P4