RIDE PROJECTS 🇪🇺

RIDE & RIDEX & RIDEbi

Čo je to projekty?

V roku 2019 sme s podporou programu Erasmus+ (2019-1-HU01-KA201-061275) začali realizovať projekt RIDE – Robotika pre inkluzívny rozvoj atypických a typických detí, do ktorého sa zapojilo 7 organizácií zo 4 krajín (Maďarsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko) a ktorý využíva roboty ArTeC.

Cieľom tohto projektu bolo vyvinúť a otestovať maticu modulov na podporu rozvoja detí vo veku 8-14 rokov v inkluzívnych skupinách s využitím robotiky.

Matica modulov podporí deti, ktoré potrebujú manažment talentu alebo rozvoj v inkluzívnych skupinách, prostredníctvom procesu pozostávajúceho z 10 textov a 9 rozvojových oblastí, pracovných listov, nápadov a inšpirácií, príručiek pre učiteľov, metodických pomôcok a programov odbornej prípravy učiteľov v rôznych oblastiach.

Výučbové materiály, ktoré sa majú vytvoriť, vychádzajú z profesionálnych skúseností a osvedčených postupov štúdia Abacusan, jeho vlastného súboru nástrojov “Bring to Life!”.

V roku 2021 sme dostali možnosť pokračovať v programe (2021-1-HU01-KA220-SCH-000029582) pod názvom RIDEX: Rozšírené robotické riešenia pre inkluzívny rozvoj atypických a typických detí.

Do programu sa zapojili organizácie z ďalších dvoch krajín (Rakúsko a Turecko) a pribudli tri nové jazyky (nemčina, slovenčina a turečtina), čím sa celkový počet rozvojových oblastí zvýšil na 12. Okrem toho bolo vypracovaných ďalších 10 príbehov a 10 predchádzajúcich príbehov partneri preložili do nových jazykov.

Na konci programu RIDEX tak bolo k dispozícii všetkých 20 príbehov v 8 jazykoch, pričom každý príbeh mal 12 oblastí rozvoja.

Keďže sa projekt stal pre koordinátora, štúdio Abacusan, osobne veľmi dôležitým a vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu od škôl, knižníc a ďalších inštitúcií v celej Európe, uvažujeme o jeho pokračovaní.

Preto sme v roku 2023 opäť požiadali o ešte konkrétnejšie pokračovanie. Okrem toho, že sme pridali nášho partnera vo Francúzsku a uverejnili 3 nové príbehy, zaradili sme okrem francúzštiny aj ukrajinčinu, aby sme uľahčili integráciu tam, kde je to potrebné.

Tento projekt sa nazýva RIDEBI – Robotika pre inkluzívny rozvoj detí v bilingválnom vzdelávacom prostredí (2023-1-HU01-KA210-SCH-000165365).

Koordinátor:

Abacusan Stúdió (Maďarsko)

Spolupracovníci rozvoja:

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Maďarsko) /RIDE/

Libera Universita di Bolzano – UNIBZ (Taliansko) /RIDE/

Interonline Cooperacion 2001 (Španielsko) /RIDE/

Univerzita Eötvösa Lóránda – Pedagogická fakulta (Maďarsko) /RIDEX/

Nadácia Giving Hungary (Maďarsko) /RIDEX/

Techrobo Bilisim Yazilim ve Egitim Danismanlik Hizmetleri Tic Ltd Sti (Turecko) /RIDEX/

Inštitút LEADING LANGUAGE & TECHNOLOGY (Francúzsko) /RIDEbi/

Uğur Okulları (Turecko) /RIDEbi/

Spolupracovníci pri testovaní:

Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium (Maďarsko) /RIDE/

Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di I grado Johannes Amos Comenius (Taliansko) /RIDE/

Scoala Gimnaziala Speciala SF NICOLAE (Rumunsko) /RIDE/

Colegiul National “Kölcsey Ferenc” (Rumunsko) /RIDEX/

Edu Team KG (Rakúsko) /RIDEX/

Slovenský jazyk Materská škola, základná škola, stredná škola a vysoká škola (Maďarsko) /RIDEX/

Florya Özel Eğt. Öğr. Kur. Sos. Športové turné. Tes. İşl. Ltd. Şti. (Turecko) /RIDEX/

Pridružení partneri

Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Maďarsko) /RIDE/

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI (Maďarsko) /RIDE/

Szegedi Gregor József Általános Iskola (Maďarsko) /RIDEX/

Klapka György Általános Iskola és AMI (Maďarsko) /RIDEX/

Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola (Maďarsko) /RIDEX/

Ted Antalya College (Turecko) /RIDEX/

Dr. Mező Ferenc Általános Iskola (Maďarsko) /RIDEbi/

Počas spolupráce všetci partneri prispievajú k projektu vlastnými znalosťami a skúsenosťami.

Univerzity zabezpečujú vývoj učebných materiálov, vedecké a odborné zázemie potrebné na realizáciu rôznych rozvojových oblastí a vedecky podloženú metodiku testovania učebných materiálov a merania vplyvu učebných materiálov.

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajúvýučbou robotiky a vývojom učebných materiálov, prispievajú k úspechu projektu svojimi vedomosťami o širokých možnostiach robotiky ArTeC , skúsenosťami s vývojom produktov a riadením projektov, ako aj praktickými znalosťami z oblasti vzdelávania učiteľov.

Školy sa zúčastňujú na testovaní vytvorených materiálov, poskytujú spätnú väzbu k učebným materiálom a odbornej príprave učiteľov a pomáhajú pri komunikácii a kontakte medzi skupinami detí, ktoré sa zúčastňujú na projekte.

ID projektu RIDE: 2019-1-HU01-KA201-061275

ID projektu RIDEX: 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029582

ID projektu RIDEbi: 2023-1-HU01-KA210-SCH-000165365